03.07.2020. Јавна набавка ВНР 2/2020 Чишћење предбранских филтера и преграда од наноса

3 јула, 2020

Конкурсна

Позив за подношење понуде песак

 

Одлука о додели уговора ВНР 2-2020

 

Обавештење о закљученом уговору