03.07.2020. Јавна набавка МНУ 11/2020 Осигурање имовине,радника и осигурање од одговорности из делатности

3 јула, 2020

Позив за подношење понуде осигурање

Тендер осигурање 2020

Одлука о додели уговора осигурање