Јавна набавка ВНУ 2/2020 Услуга ангажовања радника запослених код другог послодавца

мај 6, 2020

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-АГЕНЦИЈА

Обавештење о закљученом уговору