Јавна набавка ВНД 4/2020 Песак

април 28, 2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЕСАК

Позив за подношење документације-Песак

Одлука о додели оквирног споразума ВНД-4-2020

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-ПЕСАК