ВНУ 2/ 2020 УСЛУГА АНГАЖОВАЊА РАДНИКА ЗАПОСЛЕНИХ КОД ДРУГОГ ПОСЛОДАВЦА

март 4, 2020

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-АГЕНЦИЈА