Дневне активности службе одржавања

                                            ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                       за ЧЕТВРТАК 19.10.2017.године

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже у ул. Косовској, Македонској и Марије Кири,

2. Санација хаварије на водоводној мрежи у ул. И. Горана Ковачића,

3. Наставак радова на реконструкцији водоводне и канализационе мреже у ул. 20. Октобра и Симе Милошевића.