Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                

       JП „Вoдовод“ Bрање 19.10.2017.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Кућни савет – Трг Братства и Јединства бр.27 – водомер Ø50

– Миленковић Драган – Стевана Филиповића бр.19 – водомер 3/4”

– Ивановић Стојан – Стевана Филиповића бр.19 – водомер 3/4”

– Антанасијевић Стојадин – М.И.Гочобана бр.3 – водомер 3/4”

– Ристић М.Раде – Брегалничка бр.15 – водомер 3/4”

– Илић Света – Пере Мачкатовца бр.62 – водомер 3/4”

– Марковић Сунчица – Париске Комуне бр.12/2 – стан 27 – водомер 1/2V

– Стаменковић Боривоје – Петра Кочића бр.34 – водомер 3/4”

– Станковић Добривоје – Симе Матавуља бр.7/а – водомер 3/4”

– Алексић Миљан – Симе Матавуља бр.5 – водомер 3/4”

– Станковић Станко – Андре Ђорђевића бр.37 – водомер 3/4”

– Арсић Чедомир – Андре Ђорђевића бр.33 – водомер 3/4”

– Станисављевић Чедомир – Виктора Бубња бр.2 – водомер 3/4”

– Цветков Сима – Љубе Вучковића бр.1/1 – водомер 3/4”

– Стоиљковић Стојан – Љубе Вучковића бб – водомер 3/4”

– Додић Влада – Кукавичког Одреда бр.3 – водомер 3/4”

– Спринт Маркет – Трајковић Ненад – Незнаног Јунака – водомер 3/4”

– Фабрика Хлеба и Млека – Филипа Филиповића – водомер 3/4”

– Стаменковић Боривоје – Петра Кочића бр.34 – водомер 3/4”

– Стошић Ленка – Стевана Мокрањца бр.9 – водомер 3/4”

– Цветковић Дикица – Обличка бр.4 – водомер 3/4”

– Трајковић Александар – Матије Губца бр.43 – водомер 3/4”

– Ничић Божидар – Честелинска бр.4 – водомер 1/2”

– Стојменовић Светислав – Змај Јове бр.116 – водомер 3/4”

– Вучковић Драгољуб – Змај Јове бр.130 – водомер 3/4”

– Јањић Станоја – локал – Змај Јове бр.28 – водомер 3/4”

– Ружић Војислав – локал – Косовска бр.17 – водомер 1/2”

– Стојилковић Милан – Нас.Бунушевац – водомер 3/4”

– Стајић Момир – Нас.Бунушевац – водомер 3/4”    

– Николић Стојан – Нас.Бунушевац – водомер 3/4”

– Стоиљковић Бранислав – Нас.Бунушевац – водомер 3/4”

– Јовановић Раде – Верице Ђорђевић бр.20 – водомер 3/4”

– Митић Божидар – Верице Ђорђевић бр.13 – водомер 3/4”

– Милић Радица – Пионирска бр.14/стан 7 – водомер 3/4”

– Станковић Душан – Вид.Смилевски бр.15 – водомер 3/4”

– Крстић Слободан – Пролет.Бригада бр.71 – водомер 3/4”