Дневне активности

Лабораторије за контролисање водомера

                 Сервиса за замену и поправку водомера                        

J.П.“Вoдовод“BрањеЧетвртак 19.05.2016.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Трајковић Миле – Илиденска бр.24 – водомер 3/4”

– Марковић Добрила – 4.Јули бр.57 – водомер 3/4”

– Спасић Мирослав – 4.Јули бр.55 – водомер 3/4”

– Стојковић Зорка – 4.Јули бр.53/а – водомер 3/4”

– Спасић Чедомир – 4.Јули бр.51 – водомер 3/4”

– Тасић Добривоје – 4.Јули бр.49 – водомер 3/4”

– Микић Јосиф – 4.Јули бр.47 – водомер 3/4”                                                                                      

– Тасић Србољуб – 4.Јули бр.32 – водомер 3/4”

– Николић Добривоје – 4.Јули бр.39 – водомер 3/4”

– Миленковић Слободан – 4.Јули бр.33 – водомер 3/4”

– Накић Стојадин – 4.Јули бр.28 – водомер 3/4”

– Илић Драгољуб – 4.Јули бр.26 – водомер 3/4”

– Костић Д.Живојин – 4.Јули бр.24/а – водомер 3/4”

– Стојменовић Милорад – 4.Јули бр.22 – водомер 3/4”

– Трајковић Радован – 4.Јули бр.21 – водомер 3/4”

– Стојменовић Живана – 4.Јули бр.20 – водомер 3/4”

– Крстић Витомир – 4.Јули бр.19 – водомер 3/4”

– Милић Бора – 4.Јули бр.18 – водомер 3/4”

– Стојановић Миле – 4.Јули бр.7 – водомер 3/4”

– СО – Врање – Краља Милана – водомер 1”

2.Интервенција код потрошача:

– Стојановић Перица – Змај Јове бр.142

 

3.Замена водомера код потрошача:

 

– Димић Станоје – Сутјескина бр.62 – водомер 3/4”

Митић Милорад – Сутјескина бр.60 – водомер 3/4”

– Вучковић Живојин – Сутјескина бр.53 – водомер 3/4”

– Пешић Бора – Сутјескина бр.40 – водомер 3/4”

– Пешић Наталија – Сутјескина бр.40 – водомер 3/4”

– Пешић Сретен – Сутјескина бр.40 – водомер 3/4”

– Јовановић Жика – Сутјескина бр.39 – водомер 3/4”

– Николић Слободан -Сутјескина бр.33 – водомер 3/4”

– Дејановић Драган – Сутјескина бр.25 – водомер 3/4”

– Петровић Властимир – Сутјескина бр.21 – водомер 3/4”

– Јовић Милан – Сутјескина бр.13 – водомер 3/4”

– Динић Петар – Сутјескина бр.11 – водомер 3/4”

– Стојановић Владимир – Сутјескина бр.22/2 -водомер 3/4”

– Величковић Миле – Сутјескина бр.20/1 – водомер 3/4”

– Ташковић Благоје – Сутјескина бр.18 – водомер 3/4”

– Манић Душан – Сутјескина бр.9/1- водомер 3/4”

– Манић Србољуб – Сутјескина бр.9– водомер 3/4”

– Ташковић Милорад – Сутјескина бр.14/3 – водомер 3/4”

– Јањић Божидар – Сутјескина бр.14/1 – водомер 3/4”

– Поповић Добривоје – Сутјескина бр.12 – водомер 3/4”

– Тасић Станимир – Филипа Вишњића бр.5 – водомер 3/4”

– Кућни савет – Народног Хероја бр.18/1 – водомер 3/4”

– Кућни савет – Народног Хероја бр.16/2 – водомер 3/4”

– Кућни савет – Сарајевска бр.1/1 – водомер 3/4”