Дневне активности службе одржавања

                                               Ј.П. „ ВОДОВОД “

                                           Врање за ПЕТАК 18.11.2016.год.

 

1. КАНАЛ ЏЕТ – Отчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже у улици:

Иво Лола Рибара и у Медицинском центру

2.Регулисање притиска у водоводној инсталацији у ул. Пионирској и Топличкој

3.Санација хаварије на водоводној мрежи у с. Суви Дол – на путу за Метерис

4.Наставак радова на постављању коцке после саниране хаварије у ул.Омладинских бригада

5. Наставак радова на чишћењуатмосферских сливника у ул: Пролетерских Бригада, Томе Младеновића, Партизански пут и ул.Моше Пијаде

6.Обележавање уличних затварача