Дневне активности

                         Сервиса за замену и поправку водомера                        

„Вoдовод“ Bрање 18.09.2017.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Предраг Поповић – Светозара Марковића бр.20а -водомер 3/4”

– Арсић Гордана – Бунушевац – водомер 3/4”

-Трајковић Александар – Трг 7 Септембра бр.12 – водомер 3/4”

– Димитријевић Миодраг –Саве Ковачевића бр22 – водомер 1/2”

– Велимир Манасијевић – Васе Пелагића бр.2 – водомер 3/4”

– Ташковић Светлана – Саве Ковачевића бр.42 – водомер 1/2”

– Душан Димитријевић – Светозара Марковића бр.7- водомер 3/4”

– Арсић Васа – Стропско – водомер 3/4”

– Жика Митић – Стропско – Водомер 3/4”

– Томић Вукосава – Стропско – водомер 3/4”

– Виолета Цветковић – Милентије Поповића бр.1/13 – водомер 3/4”

– Додић Зоран – Дапчевац – водомер 3/4”

– Боривоје Станковић – Бунушевац – водомер 3/4”

– Момчило Поповић – Светозара Марковића бр.20 – водомер 3/4”