Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                         

 JП „Вoдовод“ Bрање 17.10.2019.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Кућни савет – Жикице Јовановића Шпанца бр.4 – Ф – водомер Ø50

– Арсић Иван – Верице Ђорђевић бр.16 – водомер 3/4”

– Цветковић Дубравка – Васе Смајевћа бр.17 – водомер 1”

– Радисављевић Драган – Јов.Јанковића Лунге бр.4 – стан 3 – водомер 3/4”

– Аранђеловић Милева – Охридска бр.15 – водомер 3/4”

– Стаменковић Павле – Суви Дол – водомер 3/4”

– Пешић Раша – Грачаничка бр.50 – водомер 3/4”

– Крстић Благица – Грачаничка бр.47 – водомер 3/4”

– Бабић Бобек – Грачаничка бр.50 – водомер 3/4”

– Перић С.Ненад – Грачаничка бр.44 – водомер 3/4”

– Стојковић Новица – Грачаничка бр.42/1 – водомер 3/4”

– Крстић Б.Благица – Грачаничка бр.47 – водомер 3/4”

– Давидвић Весна – Грачаничка бр.34 – водомер 3/4”

– Новковић Ђорђе – Грачаничка бр.39 – водомер 3/4”

– Мирковић Борко – Грачаничка бр.28 – водомер 3/4”

– Митић Нада – Грачаничка бр.25 – водомер 3/4”

– Пешић Бранко – Грачаничка бр.19 – водомер 3/4”

– Арсић Саша – Грачаничка бр.18 – водомер 3/4”

– Мојсиловић Миодраг – Грачаничка бр.7 – водомер 3/4”

– Богдановић Станојло – Грачаничка бр.7 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Светислава – Грачаничка бр.6 – водомер 3/4”

– Тасић Срђан – Грачаничка бр.6 – водомер 3/4”

– Јовановић Аца -Грачаничка бр.5 – водомер 3/4”

– Јовановић Горан – Грачаничка бр.1 – водомер 3/4”

 

2.Баждарење водомера 3/4” код потрошача:

– Маринковић Добривоје – Оца Јустина Поповића бр.13 – стан 9

 

3.Интервенције код потрошача:

– Здравковић Стојан – 23.улица

– Стевановић Славолјуб – 12.ударне бригаде.