Дневне активности

Лабораторије за контролисање водомера

                     Сервиса за замену и поправку водомера                      

„Вoдовод“ Bрање 17.07.2017.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Живковић Драгољуб – Доситејева бр.22 – Вр.Бања – водомер 3/4”                                                        

– Мирковић Драгомир – Бошка Ђорђевића бр.18 – Вр.Бања – водомер 3/4”

– Ђорђевић Станимир – Бошка Ђорђевића бр.20 – Вр.Бања – водомер 3/4”

– Демировић Сафет – Грамађе бр.108 – водомер 3/4”

– Стојановић Војислав – Корбевац – водомер 3/4”

– Велиновић Милорад – Корбевац – водомер 3/4”

– Стојковић Зорица – Корбевац – водомер 3/4”

– Стевановић Срђан – Корбевац – водомер 3/4”

– Манић Бранко – Корбевац – водомер 3/4”

– Миленковић Светозар – Корбевац – водомер 3/4”

– Томић Ј.Миливоје – Корбевац – водомер 3/4”

– Митић Д.Владимир – Корбевац – водомер 3/4”

– Рашић Миодраг – Корбевац – водомер 3/4”

– Димитријевић Миодраг – Корбевац – водомер 3/4”

– Костадиновић Марјан – Корбевац – водомер 3/4”

– Тасић Томислав – Корбевац – водомер 3/4”

– Ђокић Драган – Корбевац – водомер 3/4”

– Љубић Станиша – Корбевац – водомер 3/4”

– Доњић Миодраг – Корбевац – водомер 3/4”