Дневне активности службе одржавања

                                               Ј.П. „ ВОДОВОД “

                                       Врање за ПЕТАК 17.02.2017.год.

 

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење,чишћење и испирање канализационе мреже – ВОЗИЛО ЋЕ ДАНАС РАДИТИ ПО ПОЗИВУ ГРАЂАНА

2. Реконструкција канализационог прикључка у ул. Београдској 36

3. Санација хаварије на прикључном воду на водоводној мрежи у ул. Драгутина Јовановића 14

4. Реконструкција канализационе шахте у ул. Пере Мачкатовца