Дневне активности

                      Лабораторије за контролисање водомера

                       Сервиса за замену и поправку водомера                        

J.П.“Вoдовод“BрањеПетак – 17.02.2017.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Ристић Србољуб – Косовска бр.76/1- водомер 3/4”

– Стошић Лаза -Косовска бр.63 – водомер 3/4”

– Гогић Душан – Косовска бр.86 – водомер 3/4”

– Стојковић Станка – Косовска бр.88/2 – водомер 3/4”

– Дамнјановић Данча – Косовска бр.104/1- водомер 3/4”

– Гогић Данило – Косовска бр.62 – водомер 3/4”

– Анђелковић Стојадин – Косовска бр.69 – водомер 3/4”

– Ристић Младен – Косовска бр.75 – водомер 3/4”

– Крстић Боривоје – Косовска бр.134 – водомер 3/4”

– Стојановић Стојан – Косовска бр.138 – водомер 3/4”

– Арсић Јефта – Косовска бр.148 – водомер 3/4”

– Стојановић Станча – Косовска бр.132- водомер 3/4”

– Стаменковић Добривоје – Косовска бр.125- водомер 3/4”

– Николић Антонија – Косовска бр.123 – водомер 3/4”

– Спасовски Спаса – Косовска бр.119/1- водомер 3/4”

– Томић Стојадин – Косовска бр.119- водомер 3/4”

– Младеновић Новица – Косовска бр.89 – водомер 3/4”

– Ристић Светислав – Косовска бр.79 – водомер 3/4”

– Младеновић Стојадин – Косовска бр.87- водомер 3/4”

– Ристић Момчило – Косовска бр.77/2 – водомер 3/4”

                  

2.Интервенције код потрошача:

– Марковић Дивна – Лењинова бр.23-стан 28

– Стоилковић Небојша – Октобарске Револуције бр.I – стан 18

– Петровић Чедомир – Мајора Гавриловића бр.17