Дневнe активности

         Сервиса за замену и поправку водомера              

           JП „Вoдовод“ Bрање 16.10.2017.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Николић Јован – Његошева бр.11 – водомер 3/4”

– Коцић Антоније – Његошева бр.11 – водомер 3/4”

– Кућни савет – Његошева бр.9 – водомер 1”

– Ивановић Стојан – Стевана Филиповића бр.8 – водомер 3/4”

– Пешић Станојко – Стевана Филиповића бр.12 – водомер 3/4”

– Стојановић Стојан – Стевана Филиповића бр.13 – водомер 3/4”

– Миленковић Драган – Стевана Филиповића бр.19 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Ђорђе – Стевана Филиповића бр.11 – водомер 3/4”

– Ћуковић Боривоје – Васе Смајевића бр.8 – водомер 3/4”

– Ристић М.Раде – Брегалничка бр.15 – водомер 3/4”

– Антанасијевић Стојадин – Милоша Илића Гочобана бр.3 – водомер 3/4”

– Илић Света – Пере Мачкатовца бр.62 – водомер 3/4”

– Марковић Сунчица – Париске Комуне бр.12/2 – стан 27 – водомер 3/4”

– Стаменковић Боривоје – Петра Кочића бр.34 – водомер 3/4”

– Станковић Добривоје – Симе Матавуља бр.7/а – водомер 3/4”

– Алексић Миљан – Симе Матавуља бр.5 – водомер 3/4”

– Станковић Станко – Андре Ђорђевића бр.37 – водомер 3/4”

– Арсић Чедомир – Андре Ђорђевића бр.33 – водомер 3/4”

– Станисављевић Миодраг – Виктора Бубња бр.2 – водомер 3/4”

– Цветков Сима – Љубе Вучковића бр.1/1 – водомер 3/4”

– Стоиљковић Стојан – Љубе Вучковића бр.3/а – водомер 3/4”

– Додић Влада – Кукавичког Одреда бр.3 – водомер 3/4”

– Аритоновић Србољуб – Ђуре Ђаковића бр.28/2 – водомер 1”

– Станковић Ђорђе – Даринке Стаменковића бр.18 – водомер 3/4”

– Цветковић Виолета – Мил.Поповића бр.1/13 – водомер 3/4

– Стојановић Чедомир – Моше Пијаде бр.11 – водомер 3/4”

2.Интервенције код потрошача:

– Станојковић Мирољуб – Мате Јерковића 13/а

– Станојковић Зоран – Мате Јерковића 13/б