Дневне активности службе одржавања

                                              ЈП „ВОДОВОД“

                                  Врање ЧЕТВРТАК 15.12.2016.год.

 

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење,чишћење и испирање канализационе мреже у ул:

Косовској и Коштаниној

2. Санација хаварије на водоводној мрежи у ул. Сарајевској

3. Санација – нивелисање шахтног поклопца на атмосферској канализацији у ул. Моше Пијаде код вртића

4. Наставак радова на санацији хаврије на водоводној мрежи у ул. Омладинске бригаде код „Макси-ја“

5. Санација хаварије на водоводној мрежи по р.н. 691/16 у ул. Маричкој