Дневнe активности

   Сервиса за замену и поправку водомера                           

         JП „Вoдовод“ Bрање 15.11.2019.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Трајковић Стојадин – 22.Децембар бр.62 – водомер 3/4”

– Алексић Драгица – Боре Станковића бр.94/29 – водомер 3/4”

– Станковић Душанка – Јована Хаџивасиљевићабр.38 – водомер 3/4”

– Иванов Ненад – сел.Златокоп – водомер 3/4”

– Јовић Драгољуб – Миодрага Стојковића бр.8– водомер 3/4”

– Стаменковић Драги – Вишеградска бр.6а – водомер 3/4”

– Стаменковић Андон – Вишеградска бр.6 – водомер 3/4”

– Ђорић Радивоје – Вишеградска бр.1 – водомер 3/4”

– Милосављевић Славољуб – Лазе Лазаревића бр.5/а – водомер 3/4”

– Љубић Бранко Лазе Лазаревића бр.5/а – водомер 3/4”

– Цветановић СтојадинЛазе Лазаревића бр.5/а – водомер 3/4”

– Недељковић СтојчеЛазе Лазаревића бр.5 – водомер 3/4”

– Милошевић СветозарЛазе Лазаревића бр.1 – водомер 3/4”

– Крстић Добри – Прешернова бр.15 – водомер 3/4”

– Пешић Часлав – Прешернова бр.5 – водомер 3/4”

– Стојановић Зоран – Прешернова бр.15 – водомер 3/4”

– Марковић Добросав – Прешернова бр.22 – водомер 3/4”

– Недељковић Боривоје – Прешернова бр.2 – водомер 3/4”

– Трајковић Предраг – Божидара Аџије бр.45 – водомер 3/4”

– Јовановић Миле – Божидара Аџије бр.27 – водомер 3/4”

– Стајић Саша – Божидара Аџије бр.45 – водомер 3/4”

– Јовановић Нада – Божидара Аџије бр.45 – водомер 3/4”

– Цветковић Стојадин – Божидара Аџије бр.45 – водомер 3/4”

– Арсић Бора -Божидара Аџије бр.9 – водомер 3/4”

– Цветковић Стојан -Божидара Аџије бр.2б – водомер 3/4”

 

2.Интервенција код потрошача:

– Купрешак Милан – Лењинова бр.36/6.