Дневне активности

Лабораторије за контролисање водомера

Сервиса за замену и поправку водомера                        

„Вoдовод“BрањеПетак 15.07.2016.год.

 

 

1.Затварање доводног вода 1” и скидање водомера код потрошача:

– Симоновић Мирослав – Партизански Пут бр.384

 

2.Затварање доводног вода 6/4” и скидање водомера код потрошача:

– Леон – Београдса бр.19

 

3.Замена водомера код потрошача:

– Трајковић Милорад – Др.Ђорђа Тасића бр.12 – водомер 3/4”

– Момчиловић Небојша – Ратка Митровића бр.4 – водомер 3/4”

– Бошковић Сретен – Ратка Митровића бр.12 – водомер 3/4”

– Николов Петар – Др.Ђорђа Тасића бр.11 – водомер 3/4”

– Стевановић Заре -Др.Ђорђа Тасића бр.10 – водомер 3/4”

– Трајковић Горан – Радована Драговића бр.31 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Миливоје – Првонечка бр.4 – водомер 3/4”

– Зарев Ванчо – Првонечка бр.3 – водомер 3/4”

– Вељковић Диме – Првонечка бр.6 – водомер 3/4”

– Вељковић Санде – Првонечка бр.7 – водомер 3/4”

– Вељковић Владимир – Првонечка бр.9 – водомер 3/4”

– Спасов Стефан – Првонечка бр.13 – водомер 3/4”

– Стојановић Стојадин – Првонечка бр.16 – водомер 3/4”

– Станојковић Добривоје – Саве Немањића бр.2 – водомер 3/4”

– Младеновић Драган – Саве Немањића бр.1 – водомер 3/4”

– Михајловић Александар – Саве Немањића бр.7 – водомер 3/4”

– Златковић Станојко – Саве Немањића бр.10/б – водомер 3/4”

– Димитријевић Верица – Саве Немањића бр.10/а – водомер 3/4”

– Крстић Љубомир – Петра Лековића бб – водомер 3/4”

– Бајрамовић Нада – Петра Лековића бр.9 – водомер 3/4”

– Шешибаревић Миле – Петра Лековића бр.3 – водомер 3/4”

– Стевановић Драган -Петра Лековића бр.2 – водомер 3/4”

– Марковски Јово – Петра Лековића бр.10 – водомер 3/4”

– Недељковић Милан – Петра Лековића бб – водомер 3/4”

– Денић Љубиша – Петра Лековића бр.7 – водомер 3/4”