Дневне активности

Лабораторије за контролисање водомера

                     Сервиса за замену и поправку водомера                        

J.П.“Вoдовод“ BрањеСреда 15.06.2016.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Јовановић Петар – Иве Андрића бр.20 – водомер 3/4”

– Стајић Верка – Учитеља Милена бр.25а – водомер 3/4”

– Стојилковић Владимир – Радована Драговића бр.21 – водомер 3/4”  

– Тасић Раде – Иве Андрића бр.21 – водомер 3/4”

– Стојилковић Светислав – Иве Андрића бр.7 – водомер 3/4”

– Величковић Момчило – Иве Андрића бр.18 – водомер 3/4”

– Тасић Јордан – Иве Андрића бр.4 – водомер 3/4”

– Поповић Живојин – Иве Андрића бр.3 – водомер 3/4”

– Стојменовић Зоран – Иве Андрића бр.8 – водомер 3/4”

– Стошић Драган – Радоје Дакића бр.64 – водомер 3/4”                                         

– Арсић Мирко – Првобораца бр.2 – водмер 3/4”

– Стојковић Стојил – Милана Богдановића бр.16/а – водомер 3/4”

– Дурмишевић Васка – Нишка бр.4 – водомер 3/4”

– Арсић Добривоје – Иве Андрића бр.14 – водомер 3/4”

– Стошић Стаменко – Партизански Пут бр.11/12 – водомер 1/2V

 

2.Замена водомера код потрошача:

 

– Гогић Станислава – Петра Кочића бб – водомер 3/4”

– Јанчић Момчило – Бекана Јовановића бр.20 – водомер 3/4”

– Раденковић Стојан – Иве Андрића бр.1– водомер 3/4”

– Стојановић Зоран – Иве Андрића бр.51 – водомер 3/4”

– Ордић Љубиша – Иве Андрића бр.47 – водомер 3/4”

– Станимировић Радован – Иве Андрића бр.66 – водомер 3/4”

– Трајковић Радосав -Иве Андрића бр.32 – водомер 3/4”

– Костић Слободан – Иве Андрића бр.26 – водомер 3/4”

– Петруновић Радивоје – Иве Андрића бр.25 – водомер 3/4”

– Настасовић Далибор – Иве Андрића бр.45 – водомер 3/4”

– Јаћимовић Милорад – Иве Андрића бр.14/а– водомер 3/4”

– Петковић Мирослава – Лењинова бр.18/1 – водомер 1/2”

– Ристић Влада – Вишеградска бр.4 – водомер 3/4”

– Станковић Радомир – Охридска бр.4 – водомер 3/4”

3.Замена пропусног вентила 3/4” код потрошача:

– Станојковић Станоје – 4.Јули бр.6

4.Интервенција код потрошача:

– Младеновић Стојадин – Косовска бр.87