Дневне активности

Лабораторије за контролисање водомера

                Сервиса за замену и поправку водомера                  

     J.П.“Вoдовод“BрањеПетак 15.04.2016.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Митић Нада – Др.Копше бр.19 – водомер 3/4”

– Николић Аврам – Др.Копше бр.21– водомер 3/4”

– Манић Мита -Др.Копше бр.40 – водомер 3/4”

– Јовић Сенка -Др.Копше бр.48 – водомер 3/4”

– Георгијев Коста -Др.Копше бр.33 – водомер 3/4”

– Недељковић Властимир – Оца Јустина Поповића бр.15 – стан 20 – водомер 1/2V

– Бошковић Никола – 1.Мај бр.13/1 – водомер 3/4”

– Богдановић Драгослав – Душана Трајковића бр.36 – водомер 3/4”

– Станојковић Момчило – Владимира Роловића бб – водомер 3/4”

– Нисић Зоран – Владимира Роловића бб – водомер 3/4”

– Томић Милан – Зеленгорска бр.32 – водомер 3/4”

– Митић Д.Драган – Зеленгорска бр.19 – водомер 3/4”

– Крстић Станоја -Зеленгорска бр.28 – водомер 3/4”

– Стаменковић Добривоје -Зеленгорска бр.13 – водомер 3/4”

– Ивановић Ђорђе -Зеленгорска бб – водомер 3/4”

 

2.Интервенције код потрошача:

 

– Љубић Љубомир – Велибора Глигорића бр.4

 

3.Уградња водомера 1/2V у стану на пoстојећој инсталацији ради евиденције потрошача:

 

1.Кујунџић Дејан – Октобарске Револуције бб – стан 10