1.Замена водомера код потрошача:

– Михајловић Иван – Кр.Стефана Првовенчаног бр.37 – водомер 3/4”

– Томић Станко – Кр.Стефана Првовенчаног бр.276 – водомер 3/4”

– Арсић Мирко – Кр.Стефана Првовенчаног бр.176 – водомер 3/4”

– Димитријевић Мара – Кр.Стефана Првовенчаног бр.46– водомер 1/2V

– “ДИС” – Кр.Стефана Првовенчаног – водомер 3/4”

– “НЕСАЛ” – Кр.Стефана Првовенчаног – водомер 3/4”

– СНС – Оца Јустина Поповића – водомер 3/4”

– Ђелић Милорад – Васе Смајевића бб – водомер 3/4”

– Крстић Градимир – Васе Смајевића бр.26 – водомер 3/4”

– Митић Сузана – Кр.Стеф.Првовенчаног сол”А” – стан 8 – водомер 3/4”

– Миленковић Марин – Кр.Стеф.Првовенчаног сол”Б” – стан 15 – водомер 1/2”

– Настић Милан – Васе Смајевића бр.19 – водомер 3/4”

-Тасић Снежана -Васе Смајевића бр.23 – водомер 3/4”

– Гогић Станислава – Петра Кочића бб– водомер 3/4”

-”РОДА” – Париске Комуне – водомер 3/4”

– Симоновић Драган – Колубарска бр.7 – водомер 3/4”

– Кућни савет – Милентије Поповића бр.4 – водомер 3/4”

– Величковић Божидар – Ђуре Ђаковића бр.3 – водомер 3/4”

– Митић Саша – Ђуре Ђаковића бр.35 – водомер 3/4”

2.Интервенције код потрошача:

– Милошевић Трајко – Моравска бр.1

– Алексић Игор – Ђуре Салаја бр.2

– Стајић Анђа – Карађорђева бр.29