Дневне активности службе одржавања
Ј.П. „ ВОДОВОД “
Врање за ПЕТАК 14.10.2016.год.

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење,чишћење и испирање канализационе мреже у улици Нишкој

2. Санација ровова у ул. Кичерској и насељу Суви Дол

3. Реконструкција прикључног вода у ул. Доњоврањској

4. Реконструкција прикључног вода у ул. Делиградској

5. Санација хаварије на прикључном воду на водоводној мрежи у ул. Нишкој

6. Реконструкција прикључног вода у ул. Трифуна Стошића