Дневне активности

                      Сервиса за замену и поправку водомера                        

„Вoдовод“ Bрање 14.07.2017.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Кућни савет – Кр.Стеф.Првовенчаног бр.57 – водомер 6/4”

– Мишић Милан –Бунушевац – водомер 3/4”                                                        

– Димитријевић Јулка -Бунушевац – водомер 3/4”

– Тошић Бранко – Бунушевац – водомер 3/4”

– Николић Владимир – Бунушевац – водомер 3/4”

– Дејановић Драгиша –Бунушевац – водомер 3/4”

– Антић Бранислав – Бунушевац – водомер 3/4”

– Трајковић Срђан – Бунушевац – водомер 3/4”

– Арсић Гордана – Бунушевац – водомер 3/4”

– Стошић Т.Ђорђе – с.Дубница – водомер 3/4”

– Трајковић Д.Стојан – с.Дубница – водомер 3/4”

– Стојановић Д.Станиша – с.Дубница – водомер 3/4”

– Стојановић Стојан – с.Дубница – водомер 3/4”                                                  

– Пешић Ненад – с.Дубница – водомер 3/4”

– Ристић Ивица – с.Дубница – водомер 3/4”

– Ристић Предраг – с.Дубница – водомер 3/4”

– Цветковић В.Славољуб – с.Дубница – водомер 3/4”

2.Интервенција код потрошача:

– Славише Вајнера Чиче бр.1