Dnevne aktivnosti službe Održavanja

J.P. „ VODOVOD “ Vranje

za PETAK 14.05.2021. godina

1.KANAL DŽET– Odgušenje, čišćenje i ispiranje kanalizacione mreže u ul. Zmaj Jovina,Osme brigade, 2 kanalizatora Bajramović Selistar, Anđelović Dejan

2. Sanacija havarije na vodovodnoj mreži u ul.Karađorđeva, majstor Pešić Ivica + 3 p.k. radnika Đorđević Mile,Nikolić Dragan,Jović Dalibor

3. Nastavak radova na izradi priključka na vodovodnoj mreži po r.n. u ul. 9. Jugovića, majstor Đorđević Zoran + 1 p.k. radnik Nikolić Martin + 1 kanalizator Raimović Robert

4. Sanacija havarije na priključnog voda na vodovodnoj mreži u s.Ćukovac kod Trajković Srđana, majstor Đorđević Zoran + 1 p.k. radnik Stojanović Slađan + 1 kanalizator Pavlović Slavoljub

OBAVEŠTENJE POTROŠAČIMA

J.P. „Vodovod“ Vranje preporučuje korisnicima da po nestanku vode, a po normalizaciji vodosnabdevanja ne koriste vodu za piće i pripremu hrane sledeća dva sata, a da u tom periodu izvrše ispiranje kućnih instalacija.

Voda je ispravna hemijski i bakteriološki, ali zbog transporta čestica iz cevovoda nakon obavljene intervencije nije preporučljivo koristiti je u gore pomenute svrhe u naredna dva sata po normalizaciji vodosnabdevanja.

14.05.2021. godina

Rukovodilac

Službe Održavanja