Дневне активности службе одржавања

                                                     Ј.П. „ ВОДОВОД “

                                   Врање за ЧЕТВРТАК 14.04.2016.год.

 

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење,чишћење и испирање канализационе мреже у насељу Бунушевац

2. Искључење нередовних платиша

3. Наставак радова на санацији хаварије на водоводној мрежи у селу Ранутовац

4. Израда кинете у шахти у ул. Јужноморавској 4

5. Санација – нивелисање шахтног поклопца у ул. Вулe Антића