Дневне активности

                      Сервиса за замену и поправку водомера                        

„Вoдовод“ Bрање Уторак 13.12.2016.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Ристић Станиша – 22.Децембар бр.1 – водомер 3/4”

– Стојановић Власта – 22.Децембар бр.3 – водомер 3/4”

– Јанковић Благица – 22.Децембар бр.3/а – водомер 3/4”

– Митић Добросав22.Децембар бр.3/б – водомер 3/4”

– Николић Бранко -22.Децембар бр.9 – водомер 3/4”

– Крстић Богосав – 22.Децембар бр.15 – водомер 3/4”

– Стајић Чеда -22.Децембар бр.17/а – водомер 3/4”

– Стајић Тихомир -22.Децембар бр.17 – водомер 3/4”

– Давитковић Тихомир -22.Децембар бр.60 – водомер 3/4”

– Арсић Срба – 22.Децембар бр.33 – водомер 3/4”

– Кафе – Михајловић Станислава – Кнеза Милоша – водомер 3/4”

– Митровић Трајко – Др.Симе Милошевића бр.1 – водомер 3/4”

– Станковић Драган – Др.Симе Милошевића бр.4 – водомер 3/4”

– Микић Станиша – Доњеврањска бр.18 – водомер 3/4”

– Стојановић Јован – Доњеврањска бр.11 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Круна Доњеврањска бр.14/б – водомер 3/4”

– Арсић Чеда – Церска бр.25 – водомер 3/4”

– Стефановић Љубиша – Вуковарског Конкреса бр.7 – водомер 3/4”