Дневнe активности

                                                        Сервиса за замену и поправку водомера                      

                                                           JП „Вoдовод“ Bрање 13.10.2017.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Илић Света – Пере Мачкатовца бр.62 – водомер 3/4”

– Марковић Сунчица – Париске Комуне бр.12/2 – стан 27 – водомер 3/4”

– Стефановић Јовица – Зеленгорска бр.15 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Станко – Зеленгорска бр.21 – водомер 3/4”

– Војиновић Благоје – Зеленгорска бр.30 – водомер 3/4”

– Станковић Зарије – Зеленгорска бр.34 – водомер 3/4”

– Стаменковић Боривоје – Петра Кочића бр.34 – водомер 3/4”

– Тончић Светомир – Мирка Сотировића бр.32 – водомер 3/4”

– Станковић Добривоје – Симе Матавуља бр.7/а – водомер 3/4”

– Алексић Миљан – Симе Матавуља бр.5 – водомер 3/4”

– Станковић Станко – Андре Ђорђевића бр.37 – водомер 3/4”

– Арсић Чедомир – Андре Ђорђевића бр.33 – водомер 3/4”

– Станисављевић Миодраг – Виктора Бубња бр.2 – водомер 3/4”

– Цветков Сима – Љубе Вучковића бр.1/1 – водомер 3/4”

– Стоиљковић Стојан – Љубе Вучковића бр.3/а – водомер 3/4”

– Додић Влада – Кукавичког Одреда бр.3 – водомер 3/4”

– Аритоновић Србољуб – Ђуре Ђаковића бр.28/2 – водомер 1”

– Станковић Ђорђе – Даринке Стаменковића бр.18 – водомер 3/4”

– Цветковић Виолета – Мил.Поповића бр.1/13 – водомер 3/4”

– Стојановић Чедомир – Моше Пијаде бр.11 – водомер 3/4”

– Димитријевић Драгомир – Васе Чарапића бр.5 – водомер 3/4”