Дневне активности

                      Сервиса за замену и поправку водомера                      

                         JП „Вoдовод“ Bрање 13.09.2017.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Стевановић Зоран – Јадранска бр.20 – водомер 3/4”

– Ивановић Божидар – Стевана Филиповића бр.10 – водомер 3/4”

– Јовановић Ружа – Мирка Сотировића бр.45 – водомер1/2”

– Младеновић Снежана – Јужноморавска бр.12 – водомер 3/4”

– Станковић Томислав – Јужноморавска бр.15/а – водомер 3/4”

– Илић Душан – Јужноморавска бр.17 – водомер 3/4”

– Цеков Радомир – Јужноморавска бр.34 – водомер 3/4”

– Стојановић Дивна – Чегарска бр.8 – водомер 3/4”

– Ристић Милорад – Цетињска бр.4/д – водомер 3/4”

– Томић Стојадин – Његошева бр.21 – водомер 3/4”

– Љубић Љуба – Јадранска бр.14 – водомер 3/4”

– Величковић Бора – Јадранска бр.8 – водомер 3/4”

– Стојановић Ђорђе -Јадранска бр.7 – водомер 3/4”

– Јовановић Бора – Јадранска бр.2/2 – водомер 3/4”

– Стојановић Слађан – Јадранска бр.3 – водомер 3/4”

– Недељковић Чедомир – Јадранска бр.23 – водомер 3/4”

– Најдановски Крсте – Саве Ковачевића бр.4 – водомер 3/4”

– Антић Гордана – Саве Ковачевића бр.6 – водомер 3/4”

– Панчић Драган – Саве Ковачевића бр.9 – водомер 3/4”

– Димитријевић Миодраг – Саве Ковачевића бр.22 – водомер 1/2”

– Џикић Стојан – Саве Ковачевића бр.26 – водомер 3/4”

– Стошић Љубиша – Саве Ковачевића бр.28/1 – водомер 3/4”

– Стошић Предарг -Саве Ковачевића бр.28 – водомер 3/4”

– Николић Сузана – Саве Ковачевића бр.19 – водомер 3/4”

– Стошић Душан – Саве Ковачевића бр.25 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Боривоје -Саве Ковачевића бр.32 – водомер 3/4”

– Станковић Миодраг – Саве Ковачевића бр.36 – водомер 3/4”

– Ташковић Светлана – Саве Ковачевића бр.42 – водомер 1/2”

– Ђорђевић Ђ.Милорад – Саве Ковачевића бр.31 – водомер 3/4”

– Јањић Момчило – Саве Ковачевића бр.44 – водомер 3/4”

– Богдановић Мирослав – Саве Ковачевића бр.39 – водомер 3/4”

– Трајковић Верка – Саве Ковачевића бр.33 – водомер 3/4”

2.Санација хаварије код потрошача:

– Недељковић Божа – Јадранска бр.23

3.Замена пропусног и испусног вентила 3/4” код потрошача:

– Стојковић Станислав – Војводе Мишића бр.4