Дневне активности

                     Сервиса за замену и поправку водомера                    

     J.П.“Вoдовод“BрањеУторак11.10.2016.год.

 

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Дисић Драган – Кумановска бр.26 – водомер 3/4”

– Станојевић Ружица – Кумановска бр.32 – водомер 3/4”

– Стошић Александар – Кумановска бр.6 – водомер 3/4”

– Динчић Видосава – Кумановска бр.1 – водомер 3/4”

– Ланзолла Милена – Кумановска бр.36 – водомер 3/4”

– Марковић Душанка – Пролетерских Бригада – водомер 1/2”

– Нушић Риста – Церска бр.8 – водомер 3/4”

– Арсић Бранислава – Тодора Шпанца бр.25 – водомер 3/4”

– Кућни савет – Станоје Главаша бр.2 – водомер 5/4”

– Кућни савет – Стефана Првовенчаног бр.26 – водомер 5/4”

– Маринковић Радивоје – Пере Цветановића бр.55/1 – водомер 3/4”

– Костић Добри – Есперанто бр.12/1 – стан 23 водомер 1/2V

– Петровић Јованча – село Бунушевац – водомер 3/4”

– Стоиљковић Душан – Црногорска бр.18 – водомер 3/4”

– Илић Добривоје – Алберта Ајштајна бр.14 – водомер 3/4”

– Ковачевић Станислав – Солунска бр.35 – водомер 3/4”

– Трајковић Велибор – Марије Кири бр.22 – водомер 3/4”

– Дончић Урош – Краља Милана бр.45/2 – водомер 3/4”

– Цветковић Душан – Трифуна Стошића бр.2 – водомер 3/4”

– Пешић Драгољуб – Рентгенова бр.22 – водомер 3/4”

– Илић Бора – Војвођанска бр.5 – водомер 3/4”

– Краснићи Џемаил – Војводе Бојовића бр.9 – водомер 3/4”

– Костић Милан – Миодрага Пешића бб – водомер 3/4”

– Ђорић Александар – Будисава Шошкића бб – водомер 3/4”

– Стевановић Љиљана – Алексија Дуракова бр.1 – водомер 3/4”

– Стевановић Станојко – Вука Караџића бр.17 – водомер 3/4”