Дневне активности

                         Сервиса за замену и поправку водомера                        

„Вoдовод“ Bрање 08.09.2017.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Кућни савет – Генерала Белимарковића бр.3 – водомер 5/4”

– Стојилковић Драгица – Драгутина Јовановића бр.24 – водомер 3/4”

– Стојановић Слађан – Јадранска бр.3 – водомер 3/4”

– Јовановић Златко – Јадранска бр.2/1 – водомер 3/4”

– Јовановић Бора – Јадранска бр.2/2 – водомер 3/4”

– Стојановић Ђорђе – Јадранска бр.7 – водомер 3/4”

– Величковић Бора – Јадранска бр.8 – водомер 3/4”

– Смиљковић Чедомир – Јадранска бр.12/а – водомер 3/4”

– Љубић Љуба – Јадранска бр.14 – водомер 3/4”

– Златковић Александар – Јадранска бр.16 – водомер 3/4”

– Недељковић Чедомир – Јадранска бр.25 – водомер 3/4”

– Недељковић Божа – Јадранска бр.23 – водомер 3/4”

– Јањић Владимир – Јадранска бр.18 – водомер 3/4”

– Стевановић Зоран – Јадранска бр.20 – водомер 3/4”

– Стојановић Божидар – Андре Ђорђевића бр.2 – водомер 3/4”

– Алексић Миљан – Симе Матавуља бр.5 – водомер 3/4”

– Станковић Добривоје – Симе Матавуља бр.7 – водомер 3/4”

– Стоиљковић Стојан – Љубе Вучковића бр.3/а – водомер 3/4”

– Цветков Сима – Љубе Вучковића бр.1/1 – водомер 3/4”

– Станковић Небојша – Симе Матавуља бр.3 – водомер 3/4”

– Ивановић Божидар – Стевана Филиповића бр.10 – водомер 3/4”

– Јовановић Ружа – Мирка Сотировића бр.45 – водомер1/2”

– Станковић Станко – Андре Ђорђевића бр.37 – водомер 3/4”

– Арсић Чедомир – Андре Ђорђевића бр.33- водомер 3/4”

– Додић Влада – Кукавичког Одреда бр.3 – водомер 3/4”

– Станисављевић Миодраг – Виктора Бубња бр.2 – водомер 3/4”

– Конотаревић Вукота – Партизанска – Билијар Клуб – водомер 3/4”

– Стојановић Дивна – Чегарска бр.8 – водомер 3/4”

– Стругар Душан – Боре Станковића бр.67 – водомер 3/4”