Дневне активности

Лабораторије за контролисање водомера

                        Сервиса за замену и поправку водомера                        

„Вoдовод“ BрањеПонедељак 11.07.2016.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

 

– Станимировић Момчило – Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Златановић Јованча – Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Милошевић Слађан – Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

Милошевић Слађан Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Томић Драгослав – Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Стоилковић Љубомир – Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Митић Слободан – Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Цветковић Срба -Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Зарев Слободан – Сел.Златокоп – водомер 3,/4”                                                                  

– Крстев Ненко -Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Гонев Славча – Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Зарев К.Стојмен -Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Симеонов Раде – Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Трајковић Драган – Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Љубић Мира – Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Анђелковић Војислав – Сел.Златокоп – водомер 3,/4”                                              

– Илић Зоран – Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Љубић Јордан – Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Ристић Јовица – Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Арсић Добривоје – Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Тасић Будимир – Солунска бр.38 – водомер 3/4”

2.Интервенција код потрошача:

– Антић Спаса – Будисава Шошкића бр.29

3.Замена водомера код потрошача:

– Китановић Бранко – Будисава Шошкића бр.27 – водомер 3/4”

– Ристић Владимир – Будисава Шошкића бр.13 – водомер 3/4”

– Ранђеловић Радован – Будисава Шошкића бб – водомер 3/4”

– Антанасијевић Зоран – Будисава Шошкића бр.32 – водомер 3/4”

– Златановић Томислав – Будисава Шошкића бр.26 – водомер 3/4”

– Стојановић Милорад – Будисава Шошкића бр.22 – водомер 3/4”

– Љубић Стојадин Будисава Шошкића бб – водомер 3/4”

– Каранфиловић Часлав – Будисава Шошкића бр.21 – водомер 3/4”

– Антић Горан – Пасјачки Одред бр.25 – водомер 3/4”

– Стоиљковић Зоран – Пасјачки Одред бр.24 – водомер 3/4”

– Станковић Димко – Ђуре Пуцара бр.21 – водомер 3/4”

– Антанасијевић Ђорђе – Ђуре Пуцара бр.20 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Сузана – Ратка Павловића бр.33 – водомер 3/4”

– Тасић Станча – Ратка Павловића бр.48/3 – водомер 3/4”

– Станојевић Драгомир – Ратка Павловића бр.48/2 – водомер 3/4”

– Денковић Далибор – Ратка Павловића бб – водомер 3/4”

– Поповић Душан – Ратка Павловића бр.45 – водомер 3/4”