Дневне активности

Лабораторије за контролисање водомера

                       Сервиса за замену и поправку водомера                        

J.П.“Вoдовод“BрањеЧетвртак 09.06.2016.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Дешић Божа – Вељка Влаховића бр.42 – водомер 3/4”

– Савић Боривјoе – Ђуре Ђаковића бр.58 – водомер 3/4”

– Станковић Радомир – Охридска бр.4 – водомер 3/4”

– Петровић Мирослава – Лењинова бр.18/1 – водомер 3/4”

– Младеновић Димче – Мостарска бр.8– водомер 3/4”

– Аритоновић Душан – Мостарска бр.5 – водомер 3/4”

– Мићовић Милка – Јована Павловића бр.9– водомер 3/4”

– Гробалник Бобан – Мостарска бр.1 – водомер 3/4”

– Ристић Миодраг – Мостарска бр.3 – водомер 3/4”

– Николић Милутин – Цељска бр.1 – водомер 3/4”

– Станковић Божидар – Цељска бр.3 – водомер 3/4”

– Додић Стојадин – Петронија Јанковића бр.1 – водомер 3/4”

– Николић Милутин – Цељска бр.1 – водомер 3/4”

– Цветановић Станча – Ћирила и Методије бр.4 – водомер 3/4”

– Станков Винко – Ћирила и Методије бр.8 – водомер 3/4”

– Симић Тихомир – Предрага Деверџића бр.21 – водомер 3/4”

– Џонић Благоје – Предрага Деверџића бр.9– водомер 3/4”

– Стојановић Велимир – Мостарска бр.19 – водомер 3/4”

– Филиповић Светозар – Мостарска бр.17 – водомер 3/4”

– Арсић Милорад – Мостарска бр.14 – водомер 3/4”

– Стојковић Роберт – Мостарска бр.13 – водомер 3/4”

– Савић Добривоје – Мостарска бр.9 – водомер 3/4”

– Димитријевић Драгољуб – Мостарска бр.12 – водомер 3/4”

– Зафировић Милорад – Мостарска бр.7 – водомер 3/4”

– Арсић Мирко – Првобораца бр.2 – водомер 3/4”

– Стојковић Стојан – Милана Богдановића бр.16/а – водомер 3/4”

– Стоиљковић Драган – Алексиначка бб – водомер 3/4”

– Глигоров Стоичко – Радоје Дакића бб – водомер 3/4”

– Бранковић Ненад – Наде Прокића бр.6 – водомер 3/4”

– Стаменковић Предраг – Наде Прокића бр.8 – водомер 3/4”

– Антић Драгољуб – Наде Прокића бр.7 – водомер 3/4”

– Марковић Станко – Радоје Дакића бб – водомер 3/4”

– Стошић Драган – Радоје Дакића бр.64 – водомер 3/4”