Дневне активности службе одржавања

                                               Ј.П. „ ВОДОВОД “

                                   Врање за ЧЕТВРТАК 09.03.2017.год.

 

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење,чишћење и испирање канализационе мреже: ВОЗИЛО ЋЕ ДАНАС РАДИТИ ПО ПОЗИВУ ГРАЂАНА

2. Санација хаварије на водоводној мрежи у ул. Косовској код моста

3. Санација шахтног поклопца у ул. Милорада Стошића и Пана Ђукића

4. Санација хаварије на прикључном вентилу у ул. Народног хероја и Сарајевској

5. Чишћење атмосферских сливника у ул. Радничкој, Париске комуне и Моше Пијаде