Дневне активности

Лабораторије за контролисање водомера

                                                                                           Сервиса за замену и поправку водомера                                                                                       

       

1.Замена водомера код потрошача:

– Јовановић Момчило – Црнотравска бр.2/а – водомер 3/4”

– Поповић Слободан – Тетка Докин бб – водомер 3/4”

– Петковић Славица – Роберт -Тетка Докин бр.10 – водомер 3/4”

– Маринковић Ђорђе – Тетка Докин бр.12 – водомер 3/4”

– Анђелковић Радојица -Тетка Докин бб – водомер 3/4”

– Јанковић Зоран – Тетка Докин бр.14 – водомер 3/4”

– Јањић Савка – Чедомир – Тетка Докин бр.8 – водомер 3/4”

– Станковић Горан -Тетка Докин бр.9 – водомер 3/4”

– Стојковић Стојил – Милана Богдановића бр.16/а – водомер 3/4”

– Станковић Милан – Милана Богдановића бр.6 – водомер 3/4”

– Јанковић Станоил – Милана Богдановића бр.10/а – водомер 3/4”

– Недељковић Јовица – Ситничка бб – водомер 3/4”

– Стаменковић Чедомир – Страхињића Бана бр.7 – водомер 3/4”

– Станковић Станислава – Партизански Пут бр.34 – водомер 3/4”

– Миљковић Властимир – Добривоја Стевановића бр.20 – водомер 3/4”

– Пешић Драгутин – Југ Богданова бр.25 – водомер 3/4”                                                           

– Митић Драгољуб – Војислава Стојковића бр.16 – водомер 3/4”

– Филиповић Раде – Војислава Стојковића бр.5 – водомер 3/4”

– Ристић Стојан – Војислава Стојковића бр.14 – водомер 3/4”

– Митић Зоран – Војислава Стојковића бр.10 – водомер 3/4”

– Митић Миомир – Војислава Стојковића бр.9 – водомер 3/4”

– Илић Божидар – Војислава Стојковића бр.7 – водомер 3/4”

– Станковић Зоран – Војислава Стојковића бр.8 – водомер 3/4”

– Настић Зоран – Војислава Стојковића бр.6 – водомер 3/4”

– Тасић Драган – Војислава Стојковића бр.2 – водомер 3/4”

– Анђелковић Станко – Војислава Стојковића бр.1 – водомер 3/4”