Дневне активности

                         Сервиса за замену и поправку водомера                        

ЈП „Водовод“Врање08.11.2017.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Алексић Гордана -Партизански Пут бр.41 – водомер 3/4”

– Митић Горан – Партизански Пут бр.74 – водомер 3/4”

– Алексић Добри – Партизански Пут бр.51 – водомер 3/4”

– Мицић Биљана – Партизански Пут бр.94 – водомер 3/4”

– Антанасијевић Слађан – Партизански Пут бр.64/б – водомер 3/4”

– Милошевићж Слободан – Партизански Пут бр.88 – водомер 3/4”

– Китановић Тихомир – Партизански Пут бр.92 – водомер 3/4”

– Николић Ђорђе – Партизански Пут бр.96 – водомер 3/4”

– Величковић Љуба – Партизански Пут бр.98 – водомер 3/4”

– Антић Томислав – Партизански Пут бр.100 – водомер 3/4”

– Декић Светислав – Партизански Пут бр.128– водомер 3/4”

– Ристић Зоран – Партизански Пут бр.150 – водомер 3/4”

– Стоиљковић Александар – Партизански Пут бр.168 – водомер 3/4”

– Димитријевић Славољуб – Трг Братства и Јединста ”Ц” – стан 17 – водомер 1/2”

– Стојковић Добривоје – Јована Хаџивасиљевића бр.19/1 – водомер 3/4”

– Трајковић Мирољуб – Јована Хаџивасиљевића бр.18 – водомер 3/4”

– Манасијевић Петар – Јована Хаџивасиљевића бр.12 – водомер 3/4”

– Манасијевић Богдан – Јована Хаџивасиљевића бр.14 – водомер 3/4”

– Стошић Јулка – Јована Хаџивасиљевића бр.9/1 – водомер 3/4”

– Тасић Владимир – Јована Хаџивасиљевића бр.7 – водомер 3/4”

– Станковић Весна – Јована Хаџивасиљевића бр.10 – водомер 3/4”

– Николић Сретен – Јована Хаџивасиљевића бр.6 – водомер 3/4”

– Димитријевић Јовица – Јована Хаџивасиљевића бр.60 – водомер 3/4”

– Стошић Горан – Јована Хаџивасиљевића бр.56 – водомер 3/4”

– Димитријевић Сунчица – Јована Хаџивасиљевића бр.64 – водомер 3/4”

– Митровић Милош – Јована Хаџивасиљевића бр.66 – водомер 3/4”

 

2.Замена пропусног вентила 3/4” код потрошача:

– Стојковић Добривоје – Јована Хаџивасиљевића бр.19/1