Дневне активности

                   Сервиса за замену и поправку водомера                      

„Вoдовод“ Bрање0 7.09.2017.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Кућни савет – Париске Комуне бр.6 – водомер Ø80/20

– Стојковић Симка – Сутјескина бр.52 – водомер 3/4”

– Тасић Стоил – Ђуре Ђаковића бр.46 – водомер 3/4”

– Крстић Ј.Сузана – Јужноморавска бр.35 – водомер 3/4”

– Ристић Никола – Јужноморавска бр.56 – водомер 3/4”

– Стојановић Сава – Јужноморавска бр.29 – водомер 3/4”

– Симоновић Радован – Јужноморавска бр.42 – водомер 3/4”

– Томић Славољуб – Јужноморавска бр.38 – водомер 3/4”

– Цветковић Саша – Јужноморавска бр.36 – водомер 3/4”

– Цеков Радомир – Јужноморавска бр.34 – водомер 3/4”

– Илић Душан – Јужноморавска бр.17 – водомер 3/4”

– Станковић Томислав – Јужноморавска бр.15/а – водомер 3/4”

– Младеновић Снежана – Јужноморавска бр.12 – водомер 3/4”

– Стојановић Божидар – Андре Ђорђевића бр.2 – водомер 3/4”

– Алексић Миљан – Симе Матавуља бр.5 – водомер 3/4”

– Станковић Добривоје – Симе Матавуља бр.7 – водомер 3/4”

– Стоиљковић Стојан – Љубе Вучковића бр.3/а – водомер 3/4”

– Цветков Сима – Љубе Вучковића бр.1/1 – водомер 3/4”

– Станковић Небојша – Симе Матавуља бр.3 – водомер 3/4”

– Ивановић Божидар – Стевана Филиповића бр.10 – водомер 3/4”

– Јовановић Ружа – Мирка Сотировића бр.45 – водомер1/2”

– Стојановић Драган – Париске Комуне бр.14/2 – стан 2 – водомер 1/2V

– Станковић Станко – Андре Ђорђевића бр.37 – водомер 3/4”

– Арсић Чедомир – Андре Ђорђевића бр.33- водомер 3/4”

– Додић Влада – Кукавичког Одреда бр.3 – водомер 3/4”

– Станисављевић Миодраг – Виктора Бубња бр.2 – водомер 3/4”

– Конотаревић Вукота – Партизанска – Билијар Клуб – водомер 3/4”

– Стојановић Дивна – Чегарска бр.8 – водомер 3/4”

– Николић Радивоје – Алексе Ненадовића бр.6 –водомер 3/4”

– Томић Стојадин – Његошева бр.21 – водомер 3/4”

– Стругар Душан – Боре Станковића бр.67 – водомер 3/4”

– Антић Босиљка – Мирка Сотировића бр.22 –водомер 3/4”

2.Баждарење контролног водомера 3/4” ради евиденције потрошача:

– Миленковић Марин – Ранутовац

3.Замена пропусног вентила 3/4” код потрошача:

 

– Антић Босиљка – Мирка Сотировића бр.22