Лабораторије за контролисање водомера

                      Сервиса за замену и поправку водомера                        

J.П.“Вoдовод“ BрањеСреда 08.06.2016.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Дешић Божа – Вељка Влаховића бр.42 – водомер 3/4”

– Михајловић Иван – Охридска бр.22 – водомер 3/4”

– Станковић Радомир – Охридска бр.4 – водомер 3/4”

– Птровић Мирослава – Лењинова бр.18/1 – водомер 3/4”

– Јовчић Славољуб – Нас.Бунушевац – водомер 3/4”- пукло стакло

– Петровић Саша – Омладинска бр.33 – водомер 1” – пукло стакло

– Мићовић Милка – Јована Павловића бр.9– водомер 3/4”

– Стевановић Драги – Јована Павловића бр.13 – водомер 3/4”

– Ристић Добривоје – Вука Караџића бр.9 – водомер 3/4”

– Ивковић Новица – Вука Караџића бр.13/а – водомер 3/4”

– Додић Стојадин -Петронија Јанковића бр.1 – водомер 3/4”

– Мишић Станоје – Вука Караџића бр.15 – водомер 3/4”

– Стевановић Станојко – Вука Караџића бр.17 – водомер 3/4”

– Димитријевић Ненад -Вука Караџића бр.16 – водомер 3/4”

– Ђорић Радивоје – Вишеградска бр.1 – водомер 3/4”

– Ристић Влада – Вишеградска бр.4 – водомер 3/4”

– Михајловић Србољуб – Владимира Трајковића бр.7 – водомер 3/4”

– Петковић Златко – Владимира Трајковића бр.8 – водомер 3/4”

2.Интервенција код потрошача:

-Ђорђевић Стојче – Михајла Пупина бр.13

– Јовановић Ђорђе – Генерала Белимарковића бр.32

3.Замена водомера код потрошача:

– Aземи Хафиз – Моше Пијаде бр.39/1 – водомер 3/4”

– Петровић Братислав – Моше Пијаде бр.23 – водомер 3/4”

– Станојковћ Бора – Моше Пијаде бр.21 – водомер 3/4”

– Стаменковић Сниша – Моше Пијаде бр.9 – водомер 3/4”

– Демировић И.Скендер – Радована Драговића бр.30 – водомер 3/4”

– Демировић Абдул -Моше Пијаде бр.30 – водомер 3/4”

– Станковић Станислав – Моше Пијаде бр.39 – водомер 3/4”

– Арсић Мирко – Првобораца бр.2 – водомер 3/4”

– Стојковић Стојан – Милана Богдановића бр.16/а – водомер 3/4”

– Алијевић Стојан – Радована Драговића бр.24 – водомер 3/4”

– Стоилјковић Владимир – Радована Драговића бр.21 – водомер 3/4”

– Станковић Миодраг -Радована Драговића бр.3 – водомер 3/4”

– Стоиљковић Драган – Алексиначка бб – водомер 3/4”

– Глигоров Стоичко – Радоје Дакића бб – водомер 3/4”

– Бранковић Ненад – Наде Прокића бр.6 – водомер 3/4”

– Стаменковић Предраг – Наде Прокића бр.8 – водомер 3/4”

– Антић Драгољуб – Наде Прокића бр.7 – водомер 3/4”

– Марковић Станко – Радоје Дакића бб – водомер 3/4”

– Стошић Драган – Радоје Дакића бр.64 – водомер 3/4”