Дневне активности

Лабораторије за контролисање водомера

                       Сервиса за замену и поправку водомера                        

„Вoдовод“BрањеЧетвртак 07.07.2016.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

 

– Гогић Станислава – Петра Кочића бб – водомер 3/4”

– Станимировић Момчило – Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Златановић Јованча – Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Милошевић Слађан – Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

Милошевић Слађан Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Томић Драгослав – Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Стоилковић Љубомир – Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Митић Слободан – Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Цветковић Срба -Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Зарев Слободан – Сел.Златокоп – водомер 3,/4”                                                                

– Крстев Ненко -Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Гонев Славча – Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Зарев К.Стојмен -Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Симеонов Раде – Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Трајковић Драган – Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Љубић Мира – Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Анђелковић Војислав – Сел.Златокоп – водомер 3,/4”                                              

– Илић Зоран – Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Љубић Јордан – Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Ристић Јовица – Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

– Арсић Добривоје – Сел.Златокоп – водомер 3,/4”

2.Замена водомера код потрошача:

– Станковић Драган – Краља Петра I Ослободиоца бр.68/а– водомер 3/4”

– Златановић Петар – Краља Петра I Ослободиоца бр.98– водомер 3/4”

– Стоилковић Велимир – Краља Петра I Ослободиоца бр.123 – водомер 3/4”

– Мишић Драган – Краља Петра I Ослободиоца бр.129 – водомер 3/4”

– Стошић Вељко – Краља Петра I Ослободиоца бр.224 – водомер 3/4”

– Јовановић Димитрије – Краља Петра I Ослободиоца бр.223 – водомер 3/4”

– Јовчић Драгомир – Краља Петра I Ослободиоца бр.137– водомер 3/4”

– Здравковић Стојан – Краља Петра I Ослободиоца бр.139 – водомер 3/4”

– Стошић Драгољуб – Краља Петра I Ослободиоца бр.143 – водомер 3/4”

– Ристић Бора – Краља Петра I Ослободиоца бр.145/а– водомер 3/4”

– Јовановић Градимир – Краља Петра I Ослободиоца бр.145/б– водомер 3/4”

– Михајловић Јован – Краља Петра I Ослободиоца бр.171– водомер 3/4”

– Станковић Ивица – Краља Петра I Ослободиоца бр.159– водомер 3/4”

– Митровић Војислав – Краља Петра I Ослободиоца бр.159– водомер 3/4”

– Радић Сима– Краља Петра I Ослободиоца бр.161– водомер 3/4”

– Стаменковић Зоран – Краља Петра I Ослободиоца бб– водомер 3/4”

– Пауновић Драгољуб – Краља Петра I Ослободиоца бр.175– водомер 3/4”

– Павловић Ђорђе – Краља Петра I Ослободиоца бр.175/а– водомер 3/4”

– Анђелковић Милан – Краља Петра I Ослободиоца бр.189– водомер 3/4”

– Трајковић Љубинка – Краља Петра I Ослободиоца бр.207– водомер 3/4”

– Велинов Бојан – Краља Петра I Ослободиоца бр.209– водомер 3/4”

– Стојановић Радисав – Краља Петра I Ослободиоца бр.2013– водомер 3/4”

– Јовановић Влада – Краља Петра I Ослободиоца бр.215– водомер 3/4”

– Ђорђевић Влада – Краља Петра I Ослободиоца бр.221– водомер 3/4”