Дневне активности

Лабораторије за контролисање водомера

                Сервиса за замену и поправку водомера                    

     J.П.“Вoдовод“ BрањеУторак 07.06.2016.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Дешић Божа – Вељка Влаховића бр.42 – водомер 3/4”

– Михајловић Иван – Охридска бр.22 – водомер 3/4”

– Станковић Радомирб – Охридска бр.4 – водомер 3/4”

– Стојановић Војислав – Охридска бр.2 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Станко – Јована Павловића бр.16 – водомер 3/4”

– Стевановић Драги – Јована Павловића бр.13 – водомер 3/4”

– Миćović Милка – Јована Павловића бр.9– водомер 3/4”

– Митић Владимир -Јована Павловића бр.7 – водомер 3/4”

– Манчић Станко – Јована Павловића бр.10 – водомер 3/4”

– Цветковић Мила – Јована Павловића бр.8 – водомер 3/4”

– Додић Стојадин -Петронија Јанковића бр.1 – водомер 3/4”

– Златановић Зоран – Косте Стаменковића бр.10 – водомер 3/4”

– Стошић Димко – Косте Стаменковића бр.5/1 – водомер 3/4”

– Јованови Драган – Драгутина Јовановића бр.28 – водомер 3/4”

– Трајковић Драгољуб – Драгутина Јовановића бр.32 – водомер 3/4”

– Томић Ђорђе – Драгутина Јовановића бр.14 – водомер 3/4”

2.Интервенција код потрошача:

– Марић Весна – Лењинова бр.9/2

3.Замена водомера код потрошача:

– Стевановић Љубинка – Ртка Павловића бр.18/1 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Реља – Устаничка бр.14 – водомер 3/4”

– Здравковић Воја – Јурица Рибара бр.27 – водомер 3/4”

– Џикић Стојан -Блаже Јовановића бр.14 – водомер 3/4”

– Златановић Раде -Блаже Јовановића бр.38 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Јован – Блаже Јовановића бр.42 – водомер 3/4”

– Станојевић Загорка – Блаже Јовановића бр.50 – водомер 3/4”

– Арсић Мирко – Првобораца бр.2 – водомер 3/4”

– Стојковић Стојан – Милана Богдановића бр.16/а – водомер 3/4”

– Митровић Миљан – Његошева бр.15 – водомер 3/4”

– Лучић Мирјана – Његошева бр.17 – водомер 3/4”

– Антић Светозар – Бошка Бухе бр.3 – водомер 3/4”

– Стоиљковић Драган – Алексиначка бб – водомер 3/4”

– Станисављевић Војислав – Ловћенска бр.10 – водомер 3/4”

– Бранковић Ненад – Наде Прокића бр.6 – водомер 3/4”

– Стаменковић Предраг – Наде Прокића бр.8 – водомер 3/4”

– Антић Драгољуб – Наде Прокића бр.7 – водомер 3/4”

4.Замена пропусног вентила 3/4” код потрошача.

– Ђорђевић Реља – Устаничка бр.14