Дневне активности службе одржавања

                                            ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                       за ПЕТАК 06.10.2017.године

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже у ул: Краља Милана и Црнотравској

2.Санација уличног шибера у Булевару АВНОЈА,

3.Санација прикључног вода на водоводној мрежи у селу Топлац

4. Санација хаварије на водоводној мрежи у ул.Франша Де Пареа,

5. Санација ровова после саниране хаварије у ул: Пролетерских Бригада, Моше Пијаде, Бул. АВНОЈ,

6.Санација канализационе шахте око шахтног поклопца у ул. Виктора Бубња.