Дневне активности

Лабораторије за контролисање водомера

                        Сервиса за замену и поправку водомера                        

JП „Вoдовод“ BрањеСреда 06.07.2016.год.

1.Замена водомера код потрошача:

 

– Недељковић Стојадин – Крагујевачка бр44. – водомер 3/4”

– Спасић Станоја – Мике Аласа бр.10– водомер 3/4”

– Станојевић Радоје – Мике Аласа бр.1/а – водомер 3/4”

– Андрејевић Слободан – Обличка бб – водомер 3/4”

– Стојилковић Владимир – Радована Драговића бр.21 – водомер 3/4”

– Стаменковић Новица – Обличка бр.2 – водомер 3/4”

– Момчиловић Душко – Видовданска бр.30 – водомер 3/4”

– Стојковић Часлав – Косовска бр.61 – водомер 3/4”

– Симоновић Љубинка – Дрварска бр.11 – водомер 1/2”

– Војиновић Јаничко – Ђорђе – Дрварска бр.44 – водомер 1/2V

– Михајловић Светислав – Ђорђе Лопачића бр.39/а – водомер 3/4”

– Јашаревић Нефиза – Ђорђе Лопачића бр.17 – водомер 3/4”

– Селимовић Асип – Ђорђе Лопачића бр.21– водомер3/4”

– Селистаревић Славољуб – Ђорђе Лопачића бр.10/1 – водомер 3/4”

– Рамизовић Тасен – Ђорђе Лопачића бр.8 – водомер 3/4”

– Нешић Љубиша – Ђорђе Лопачића бр.3 – водомер 3/4”

– Еминовић Дене – Ђорђе Лопачића бб – водомер 3/4”

– Кадријевић Слободан – Ђорђе Лопачића бр.2– водомер 3/4”

– Илић Стојан – Ђорђе Лопачића бр.43– водомер 3/4”

– Грујић Сретен -Ђорђе Лопачића бр.21 – водомер 3/4”

– Нушић Бранимир – Козјачка бр.4/1 – водомер 3/4”

2.Интервенција код потрошача:

– Станковић Младен – Крагујевачка бр.34

3.Замена водомера код потрошача:

– Јашаревић Јовица – Ђорђа Лопачића бр.15 – водомер 3/4”

– Јашаревић Азир – Ђорђа Лопачића бр.15 – водомер 3/4”

– Думишевић Селма – Ђорђа Лопачића бр.43 – водомер 3/4”

– Максутовић Србољуб – Ђорђа Лопачића бр.45 – водомер 3/4”

– Нушић Бранимир – Козјачка бр.4/1 – водомер 3/4”

– Алијевић Розика -Ђорђа Лопачића бр.51 – водомер 3/4”

– Селимовић Алија – Ђорђа Лопачића бб – водомер 3/4”

– Саитовић Тахир -Ђорђа Лопачића бр.7 – водомер 3/4”

– Бекташевић Зоран – Ђорђа Лопачића бр.55 – водомер 3/4”

– Салић Перица -Ђорђа Лопачића бр.31 – водомер 3/4”

– Куртић Шериф – Ђорђа Лопачића бр.29 – водомер 3/4”

– Пешић Миле – Патриса Ломумбе бр.17 – водомер 3/4”

– Стојановић Стојадин – Патриса Ломумбе бр.5 – водомер 3/4”

– Љубић Војислав – Патриса Ломумбе бр.15 – водомер 3/4”

– Јовановић Божидар – Патриса Ломумбе бр.6 – водомер 3/4”

– Шпирић Јелена – Вука Караџића бр.8 – водомер 3/4”

– Стајић Драгутин – Вука Караџића бр.6 – водомер 3/4”

– Ристић Светислав – Вука Караџића бр.7 – водомер 3/4”

– Димић Милка – Вука Караџића бр.4 – водомер 3/4”

– Хаџиниковић Новица – Вука Караџића бр.2 – водомер 3/4”