Дневне активности

Лабораторије за контролисање водомера

                       Сервиса за замену и поправку водомера                       

J.П.“Вoдовод“BрањеПoнедељак 06.06.2016.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Дешић Божа – Вељка Влаховића бр.42 – водомер 3/4”

– Јоцимовић Слободан – Вељка Влаховића бр.48 – водомер 3/4”

– Станковић Станојко – Вељка Влаховића бр.27 – водомер 3/4”

– Недељковић Љубинка – Вељка Влаховића бр.39 – водомер 3/4”

– Мицковић Благоје – Вељка Влаховића бр.39 – водомер 3/4”

– Стаменковић Весна – Вељка Влаховића бр.34 – водомер 3/4”

– Јовић Милисав – Вељка Влаховића бр.29 – водомер 3/4”

– Стојковић Бранко – Вељка Влаховића бр.18 – водомер 3/4”

– Градингер Добрица – Вељка Влаховића бр.16 – водомер 3/4”

– Ристић Миодраг – Вељка Влаховића бр.12 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Станко – Вељка Влаховића бр.1 – водомер 3/4”

– Стојановић Сања – Вељка Влаховића бр.4 – водомер 3/4”

– Јаначковић Душко – Вељка Влаховића бр.41 – водомер 3/4”

– Златановић Зоран – Косте Стаменковића бр.10 – водомер 3/4”

– Стошић Димко – Косте Стаменковића бр.5/1 – водомер 3/4”

– Јованови Драган – Драгутина Јовановића бр.28 – водомер 3/4”

– Трајковић Драгољуб – Драгутина Јовановића бр.32 – водомер 3/4”

– Томић Ђорђе -Драгутина Јовановића бр.14 – водомер 3/4”

– Станковић Војислав – Миодрага Стошића бб – водомер 3/4”

– Здравковић Вукосава – Блаже Јовановића бр.10 – водомер 3/4”

– Јовић Слободан – Блаже Јовановића бб – водомер 3/4”

– Тасић Милован – Блаже Јовановића бб – водомер 3/4”

– Џикић Стојан -Блаже Јовановића бр.14 – водомер 3/4”

– Златановић Раде -Блаже Јовановића бр.38 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Јован – Блаже Јовановића бр.42 – водомер 3/4”

– Станојевић Загорка – Блаже Јовановића бр.50 – водомер 3/4”-

– Николић Владисав – Блаже Јовановића бр.32/1 – водомер 3/4”

– Димић Драган – Блаже Јовановића бб – водомер 3/4”

– Арсић Мирко – Првобораца бр.2 – водомер 3/4”

– Стојковић Стојан – Милана Богдановића бр.16/а – водомер 3/4”

– Ђорђевић Мирослав – Благоје Паровића бр.32 – водомер 3/4”

– Стоиљковић Зоран – Благоје Паровића бб – водомер 3/4”

– Митић Стојан – Благоје Паровића бб – водомер 3/4”

– Ћупријановић Стојмен – Благоје Паровића бб – водомер 3/4”