Дневне активности службе одржавања

                                            ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                      за ЧЕТВРТАК 05.10.2017. године

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење,чишћење и испирање канализационе мреже у ул: Пролетерских бригада, Мостарској, Филипа Филиповића, Косовској изнад моста и Црнотравској

2.Планирано затварање воде због реконструкције новог цевовода сирове воде и преспајање са постојећим,

3. Санација хаварије на водоводној мрежи у ул. Народног Хероја,

4. Санација ровова после саниране хаварије на прикључном воду на водоводној мрежина висе места у ул. Франша Де Пареа,

5. Санација канализационе шахте око шахтног поклопца у ул. Косовској код бр. 68