Dnevne aktivnosti službe Održavanja

J.P. „ VODOVOD “ Vranje

za PETAK 04.06.2021. godina

1.KANAL DŽET– Odgušenje, čišćenje i ispiranje kanalizacione mreže – Vozilo će danas raditi po pozivu građana

2. Nastavak radova na sanaciji havarije na kanalizacionoj mreži u ul. Marije Kiri, 2 p.k. radnika Iljazović Mirtez, Stošić Stefan + 2 kanalizatora Anđelović Dejan, Raimović Robert

3. Sanacija havarije na vodovodnoj mreži kod šiber zatvarača u ul. Viktora Bubnja 19, majstor Đorđević Zoran + 2 p.k. radnika Stojanović Slađan, Nikolić Martin

4. Sanacija havarije na vodovodnoj mreži u ul. 29. Novembar preko puta Komiteta, majstor Ramić Saša + 2 p.k. radnika Đorđević Mile, Nikolić Dragan

OBAVEŠTENJE POTROŠAČIMA

J.P. „Vodovod“ Vranje preporučuje korisnicima da po nestanku vode, a po normalizaciji vodosnabdevanja ne koriste vodu za piće i pripremu hrane sledeća dva sata, a da u tom periodu izvrše ispiranje kućnih instalacija.

Voda je ispravna hemijski i bakteriološki, ali zbog transporta čestica iz cevovoda nakon obavljene intervencije nije preporučljivo koristiti je u gore pomenute svrhe u naredna dva sata po normalizaciji vodosnabdevanja.

04.06.2021. godina

Rukovodilac

Službe Održavanja