Дневне активности службе одржавања

                                                Ј.П. „ ВОДОВОД “

                                       Врање за СРЕДА 03.05.2017.год.

 

 

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење,чишћење и испирање канализационе мреже у ул.Пере Мачкатовца,Косовској и Ђуре Ђаковића

2. Реконструкција шахтног поклопца канализационе шахте у ул.К. Стефана Првовенчаног испред семафора кодАутобуске станице

3. Санација ровова у ул: Таковској,Рудничкој, Васе Пелагића, Че Гевариној,на раскрсници ул.Ђуре Ђаковића и Христијана Карпоша

4. Санација канализационе шахте у ул.Саве Ковачевића,

5.Санација хаварије на водоводној мрежи у ул. Радничкој код „Машинопромет“

6.Радови на реконструкцији потисног вода у црпној станици „Сарајина“ у ул. Цетињској