Дневне активности

                   Сервиса за замену и поправку водомера                        

J.П.“Вoдовод“Bрање Петак 02.12.2016.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

 

– Декић Момир – Париске Комуне бр.4 – стан 24– водомер 1/2”

– Ивановић Стојадин – Париске Комуне бр.4 – стан 30– водомер 1/2”

– Илић Славољуб -Париске Комуне бр.4 – стан 35– водомер 1/2”

– Емин Кадрија – Париске Комуне бр.4 – стан 7– водомер 1/2”

– Спасов Александар – Париске Комуне бр.4 – стан 25– водомер 1/2”

– Миланов – Арсић -Лидија -Париске Комуне бр.4 – стан 2– водомер 1/2”

– Арсић Миодраг – Париске Комуне бр.4 – стан 18– водомер 1/2”

– Поповић Милутин – Краља Стефана Првовенчаног – сол “Д” – стан 29 – водомер 3/4”

– Алексић Станојко – Краља Стефана Првовенчаног – сол “Б” – стан 29 – водомер 3/4”

– Миленковић Марин – Краља Стефана Првовенчаног – сол “Б” – стан 15 – водомер 3/4”

– Митић Сузана – Краља Стефана Првовенчаног – сол “А” – стан 8 – водомер 3/4”

– Тасић Десанка – Оца Јустина Поповића бр.15 – стан 21 – водомер 1/2”

– Недељковић Владимир – Оца Јустина Поповића бр.15 – стан 20 – водомер 1/2”

– Станковић Стаменко – Оца Јустина Поповића бр.15 – стан 18 – водомер 1/2”

– Петровић Звонимир – Оца Јустина Поповића бр.15 – стан 17 – водомер 1/2”

– Терзић Ружица – 29.Новембар бр.6 – стан 2 – водомер 3/4”

2.Интервенције код потрошача:

– Марковић Ирена – Краља Стефана Првовенчаног – сол “Д”

– Петрушијевић Момчило – Сплитска 3