Дневне активности службе одржавања

                                                     Ј.П. „ ВОДОВОД “

                                   Врање за ПОНЕДЕЉАК 01.08.2016.год.

 

1. КАНАЛ ЏЕТ – Прање Булевара АВНОЈ-а и ул. Радничке

2.Санација хаварије на прикључном воду на водоводној мрежи у ул. Ђорђа Лопачића

3. Реконструкција прикључног вода по у ул. Пиротској 12

4. Нивелисање шахтног поклопца у ул. Будислава Шошкића

5. Санација ровова у ул. Христијана Карпоша и Суви Дол