Дневне активности службе одржавања

ЈП „ ВОДОВОД “

Врање за ПЕТАК 01.07.2016.год.

 

1. КАНАЛ ЏЕТ – Отчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже; чишћење ЈУМКОВОГ базена; ВОЗИЛО ЋЕ ДАНАС РАДИТИ ПО ПОЗИВУ ГРАЂАНА

2.Санација хаварије на водоводној мрежиу ул.Палмира Тољатија бр.13

3.Наставак радова на изради прикључка на водоводној мрежи по Р.Н.370/16 у ул.Мишарска бр. 4

4.Санација хаварије на прикључном воду на водоводној мрежи у ул.Чеде Димитријевића

5. Замена пропусног вентила у водомерној шахти по Р.Н.356/16 у ул.Матија Гупца бр.9,

-ул.Змај Јове бр. 5

-ул.Партизански пут-Октобарске револуције

-ул.Ћирило и Методије бр. 1

-ул.Пржарска бр. 8

6.Санација ровова после саниране хаварије у ул.

-22 ударне дивизије бр.8

-Владимира Вујовића

-Приморска бр.3