Дана 06.06.2016. године ЈП „Водовод“ Врање је завршио комплетне радове на изградњи атмосферске канализације у близини железничке станице Врање. Постављено је 1070 метара цевовода атмосферске канализације, а укупна вредност радова износи 3.830.045 динара без ПДВ-а. Направљена је и шахтна пумпна станица у којој се налазе две потапајуће муљне пумпе капацитета 5 l/s. Радови су завршени у уговором предвиђеном року од 30 дана.