У понедељак 29.02.2016. године потписан је уговор о замени цементно азбесних цеви са извођачем радова.

Дана 02.03.2016. године одржан је прелиминарни састанак са предузећем Беонант Д.О.О. из Београда у вези реализације друге фазе замене цементно азбестних цеви који се финансира из кредита KWF банке.

vranje

На састанку је предвиђено да почетак радова буде у другој половини месеца марта. Прецизан динамички план почетка и завршетка радова у појединим улицама биће представљен од стране извођача радова на следећем састанку, о чему ће потрошачи бити благовремено обавештени.

Предвиђени рок за завршетак радова је шест месеци али се извођач обавезао да радове заврши у краћем року. Вредност радова 92.000.000,00 динара.

Улице у којима ће се извршити замена цеви и реконструкција кућних прикључака су:

  • Ћипре Станковић -дужина 406 метара, постојећи ф80 се мења са новим пречником цеви ф225 мм,
  • Партизански пут – дужина 1724 метара, постојећи ф100 се мења са новим пречником цеви ф225 мм,
  • Филипа Кљајића – дужина 257 метара, постојећи ф100 се мења са новим пречником цеви ф160 мм,
  • Ђуре Ђаковића – дужина 550 метара постојећи ф80 се мења са новим пречником цеви ф110 мм,
  • Христијана Карпоша и Александра Младеновића – дужина 619 метара, постојећи ф150 се мења са новим пречником цеви ф225 мм,
  • Хиландарска – дужина 40 9метара, постојећи ф80 се мења са новим пречником цеви ф110 мм.
  • Ударне Бригаде, Слободана Пенезића и Призренска – укупна дужина 750 метара, постојећи ф60 се мења са новим пречником цеви ф110 мм
  • Париске комуне – дужина 150 метара, постојећи ф60 се мења са новим пречником цеви ф225 мм

Укупне дужине цеви 4865 метара.

Променом цементно азбесних цеви за  нове пропиленске  цеви те повећањем пречника истих стварамо услове за далеко квалитетније и трајније снабдевање потрошача квалитетном пијаћом водом.

Обавештавамо потрошаче из ових улица да ћемо уједно и њихове кућне прикључке до мерна места прикључити на нову водоводну мрежу о трошку Ј.П. “Водовод“ Врање.

Моле се потрошачи  који имају неизмирене обавезе према Ј.П. “Водовод“ Врање по било ком основу да то у што краћем року реализују, јер у противном им се неће извршити прикључење на нову водоводну мрежу а стару ћемо искључити из система.